Thành phố Tam Điệp tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: Chủ nhật, 06/10/2019

Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, thành phố Tam Điệp đã huy động tổng nguồn vốn trên 1.174 tỷ đồng cho chương trình xây dựng NTM. Từ đó, làm mới, cải tạo, nâng cấp 77,7 km đường bê tông trục xã, trục thôn, liên thôn xóm, rải cấp phối trên 40 km đường nội đồng; xây mới, nâng cấp hàng chục nhà văn hóa, khu thể thao... Không chỉ cơ sở hạ tầng được cải thiện, thông qua chương trình, đời sống, dân trí khu vực nông thôn cũng được nâng cao. Cơ cấu nông nghiệp chuyển biến theo hướng tích cực, năng suất, chất lượng nông sản ngày càng tăng. Thu nhập bình quân đầu người toàn thành phố năm 2018 đạt 48,4 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,16%. Thành phố đã có 4/4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và thành phố cũng đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM vào năm 2017.

Bên cạnh kết quả đạt được, chương trình NTM của thành phố Tam Điệp còn gặp một số khó khăn như: việc đô thị hóa thu hẹp diện tích sản xuất nông nghiệp; việc đầu tư của doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế; những vấn đề về môi trường, dịch bệnh, thiên tai… tác động không nhỏ đến kết quả của chương trình.

Mục tiêu của thành phố Tam Điệp trong giai đoạn tiếp theo (từ năm 2020-2025) là tiếp tục xây dựng NTM theo hướng bền vững gắn với phát triển đô thị, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 92%... Trước mắt, trong năm 2020, xây dựng xã Quang Sơn đạt xã NTM kiểu mẫu, xã Đông Sơn và xã Yên Sơn mỗi xã đạt 1 khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Nhân dịp này, UBND thành phố Tam Điệp tặng giấy khen cho 9 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thôn Tân Thượng, xã Quang Sơn được UBND thành phố tặng Giấy khen trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.