Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của UBND xã Gia Vân

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY - HĐND XÃ

I. Bí thư Đảng ủy ( Chủ tịch HĐND xã)

- 01 Phó bí thư thường trực ( trưởng khối dân vân)

- 01 Phó bí thư: ( Chủ tịch UBND)

II. Hội đồng nhân dân xã:

01  Phó chủ tịch HĐND

+ Hai Ban của HĐND

Ban Pháp chế

Ban kinh tế xã hội

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ

SST

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

01

Nguyễn Văn Hoan

BT đảng ủy, CT HĐND xã

0388273073

02

Đinh Văn Thỏa

PBT thường trực

0982005276

03

Đinh Xuân Cấp

PBT chủ tịch UBND xã

0915560320

04

Lê Văn Chinh

PCT HĐND xã

0988080627

05

Bùi Văn Kỳ

PCT – UBND xã

0332161253

06

Đinh Quang Huy

CHT Ban chỉ huy quân sự xã

0979472379

07

Phạm Tuấn Dũng

Trưởng công an xã

 

08

Trần Văn Đại

Chủ tịch MTTQ xã

0943139963

09

Lê Thanh Nghĩa

Chủ tịch Hội nông dân xã

0397517575

10

Trần Hữu Nghĩa

Chủ tịch Hội CCB xã

0367365385

11

Lê Thị Nga

Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã

0343829899

12

Đinh Đức Nam

Bí Thư Đoàn xã

0919691197

13

Trần Thị Hải Yến

CC VP HĐND – UBND xã

0916885838

14

Nguyễn Thị Tiến

Công chức VP Đảng ủy

0839514041

15

Vũ An Bình

Công chức Tư pháp

0946025505

16

Vũ Thị Thư

Công chức LĐTB xã hội

0977940104

17

Nguyễn Thanh Tâm

Công chức VH-TT-TT

0353518680

18

Đinh Thị Kim Oanh

Công chức địa chính

0962959589

19

Bùi Ngọc Sơn

Công chức XD, GTTL

0989275951

20

Nguyễn Ngọc Mai

Công chức kế toán

0973952258

21

Đinh Thị Thu Trang

Công chức kế toán

0972855991