Văn bản pháp luật
Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2020)
Văn bản Thành phố Kế hoạch vbpl/van-ban-thanh-pho/ke-hoach-tuyen-truyen-ky-niem-45-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-30041975-30042020-1.html