Xã quang Sơn chuẩn bị công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2022

Cập nhật: Thứ năm, 01/01/1970

Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 21/10/2019 của UBND thành phố Tam Điệp về việc bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022. Ngày 01/11/2019, UBND xã Quang Sơn đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 92/KH-UBND về việc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2022. Theo đó, cuộc bầu cử Trưởng thôn sẽ được đồng loạt tổ chức vào ngày 24/11/2019 (Chủ nhật). Các công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang được lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện, UBND xã đã ban hành các Quyết định công bố ngày bầu cử, quy định thành phần cử tri tham gia bầu cử, quyết định thành lập các Tổ bầu cử... công tác hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử bầu Trưởng thôn được Ban công tác mặt trận các khu dân cư tổ chức thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn đảm bảo công khai, dân chủ. Tỷ lệ cử tri đại diện hộ tham gia các cuộc họp thôn hiệp thương giới thiệu nhân sự đều đảm bảo trên 50%. Việc lập danh sách cử tri đại diện hộ được các Tổ bầu cử triển khai thực hiện nghiêm túc, danh sách cử tri được niêm yết công khai theo quy định. Cho đến thời điểm hiện tai, các công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hàn thành. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử sẽ được khi mạc vào 7h30' ngày 24/11/2019.